GOOOD VALUE INNOVATION

האם יש בארגון שלך הזדמנות ליישום חדשנות ערך? שאלון עזר לתהליכים של מיקוד אסטרטגי על בסיס חדשנות ערך

מהי חדשנות ערך?
לפני כ-16 שנה, ערכו פרופ' צ'אן קים ופרופ' רנה מובורן, שניהם מרצים וחוקרים באוניברסיטת הרווארד, מחקר בו ניסו לבודד את הגורמים להצלחה של חברות שהשיגו תוצאות עסקיות יוצאות מגדר הרגיל במסגרת מהלכים אסטרטגיים שביצעו בחברה.
 
(Value Innovation: The Strategic Logic of High Growth, by W. Chan Kim and Renee Maubourgne – Harvard Business Review, Reprint 97108)
 
לאחר שלא זיהו מאפיינים הקשורים לטרנדים בולטים בשוק, מאפייני המנהלים, רמת ההשקעות במהלך השינוי האסטרטגי וכו', גילו רק גורם אחד שבלט לאורך כל המחקר: חדשנות ערך כבסיס לחשיבה ולמהלך האסטרטגי.
 
כפי שמסבירים צ'אן קים ומובורן, מדובר בתהליך שבו מוותרת החברה על חלק מהשירותים/המוצרים שהיא מספקת ללקוחותיה. בד"כ, תחומים תובעניים מאד בעלויות, ופחות חשובים לקהלי היעד. את החיסכון הנובע מהויתור על תחומים אלה, מפנה החברה על מנת להשיג שירות או פתרונות יוצאים מן הכלל בתחומים אחרים, החשובים לקהלי היעד.
 
איך משתמשים ברמזור?
ליד כל אחד מהמרכיבים, סמנו בירוק, צהוב או אדום, עד כמה הוא חשוב ללקוחותיכם. לצד נתון זה, סמנו את גובה העלויות הקשורות לסעיף זה ולצידו תרומת סעיף זה לרווחיות העסק. התחילו בבדיקה אינדיקטיבית. אם זה חשוב, תוכלו להיעזר לאחר מכן בחשב/רואה החשבון כדי להתייחס לנתונים מספריים מדוייקים. חפשו את התחומים "האדומים". חישבו על אילו מהם תוכלו לוותר, לטובת חיזוק יוצא מן הכלל של "הירוקים"-הם החשובים ללקוחות ולרווחיות העסק. אנו מאחלים לכם שבפעם הבאה שפרופסורים בהרווארד ייפרסמו את מחקריהם על חדשנות ערך, תהיו אתם בין הדוגמאות שיוזכרו
 

לפתיחת השאלון - הקליקו כאן

 
בהצלחה
 
אוריאל אמגר & יורם בר-סלע