המסע המופלא למיתולוגיה היוונית

תקליטור סיפורי המיתולוגיה היוונית בליווי מוסיקאלי אותנטי