Bennett Tools

מבין החברות המובילות בייצור ושיווק כלים לצביעה מקצועית בצפון אמריקה.

Bennett Tools מקנדה נמנית בין החברות המובילות בצפון אמריקה בייצור ושיווק כלים לצביעה מקצועית. עם הרחבת רשת ההפצה לארה"ב וארצות נוספות, נתבקשנו לעצב ולבנות את אתר האינטרנט הראשון של החברה.