המרכז הבינתחומי לחקר הקנבינואידים

הקמת אתר אינטרנט למרכז המחקר הפועל במסגרת ביה"ס לרוקחות באוניברסיטה העברית.